ماساژ سنگ داغ

ماساژ سنگ داغ

ماساژ با سنگ  یکی از روش های متعدد ومتنوع ماساژ است که جای خودرا دردرمان های دستی باز کرده و کاربرد آن رواج بسیاری پیدا کرده . دراین نوع ماساژ که درنوع خودش جالب  است از سنگ های مخصوصی برای ماساژ استفاده میشود . این سنگ ها سنگ های بازالتی آتشفشانی ( (lava  هستند که میلیون ها سال پیش دراثر انفجار های آتشفشانی به وجود آمده اند  بطور طبیعی در مناطق اطراف کوه های آتشفشانی ودر ساحل یافته می شوند.

ماساژ سنگ داغ، ماساژتخصصی است که درآن درمانگر با استفاده ا ز سنگهای صاف، گرم، به عنوان فرم دست خود و با قرار دادن آنها بر روی بدن انجام میشود. گرما می تواند آرامش بخش باشد و به گرم کردن عضلات سفت کمک کندبه طوری که درمانگر میتواند عمیق تر، با سرعت و دقت بیشتری کار خود را انجام دهد.

سنگ ماساژ

سنگ های بازالتی بطورطبیعی خاکستری یا متمایل به سبز هستند ولی دراثررطوبت رنگ تیره به خود میگیرند این سنگ ها محتوی آهن تیتانیک و مغناطیسی بوده وبه این دلیل گرما را در خود حفظ میکنند  وبرای همین دردرمان از آنها استفاده میشود دلیل دیگر استفاده از این سنگ هارا انتقال انرژی آن به بدن میدانند  وبعضی معتقدند که نوع طبیعی وماشین نخورده این سنگ ها انرژی بیشتری درمقایسه با نوع تراش داده آن میباشد . در مباحث انرژی درمانی این عقیده وجود دارد که هرگونه تغییرات ولو جزئی در عناصر طبیعی (اِلِمان های طبیعی) موجب از دست رفتن خواص و انرژی آن ماده  یا عنصر شده و دیگر عنصر مربوطه خاصییت اولیه خود را ندارد.

مواد گداخته  در طی میلیون ها سال در اثر جریان آب شکل  صاف ، مدور . صیقلی پیدا کرده و برای استفاده آماده هستند . البته طبیعی است که سنگ هاکمی زبر وخشن باشند که دراین صورت آنها را با دستگاه صیقل داده ولبه های نا هموار آن هارا صاف وهموار می کنند.

سنگ ماساژ

تاریخ استفاده از سنگ را برای درمان و ماساژ به دوران پیش از میلاد نسبت میدهند تمدن های باستانی عقیده داشتند که استفاده از سنگ برای آرامش قلب ،روح وذهن مفیداست  . همچنین چینی ها هم ازسنگ برای درمان برروی نقاط مخصوص بدن (نقاط طب سوزنی )استفاده می کردند.هندی ها هم چنین روشی رابرروی نقاط چاکرا بکار میبرده اند . پس روش hot stone massage therapy   روش خیلی جدیدی هم نیست ولی در چند سال اخیر این روش به شکل روشی مدرن به دنیا معرفی و به کارگرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات مرتبط