کتاب چارچوب ماساژ

نکاتی چند در مورد کتاب چارچوب ماساژ:

در کتاب فوق به مباحثی چون اصول اخلاق حرفه ای و آداب در ماساژ و اصل پوشش در ماساژ اشاره شده است.

ادامه مطلب

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn