جدول دوره های تحصیلی پزشکی در کشور رومانی

در جدول زیر رشته های ارائه شده از سوی دانشکده های پزشکی کشور رومانی را مطالعه می نمائید.

 

No.

FACULTY

SPECIALISATION / LANGUAGE

LENGTH OF STUDIES

NUMBER OF PLACES

TUITION FEE/MONTH (EURO)

1.

MEDICINE

Medicine (Romanian)

6 years

30

500

Medicine (English)

6 years

15

500

Medicine (French)

6 years

30

500

Nursing (Romanian)

4 years

2

500

2.

DENTAL MEDICINE

Dental Medicine (Romanian)

6 years

10

500

Dental Medicine (English)

6 years

10

500

Dental technicians(Romanian)

3 years

2

500

3.

PHARMACY

Pharmacy (French)

5 years

60

500

Pharmacy (Romanian)

5 years

10

500

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn